Julkaisut

Kirjalliset esitykset:

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). Perustaitojen remontti tarpeen. Näkökulma-artikkeli. Aamulehti 10.2.2016.

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). Maahanmuuttajien digivalmiuksien haasteet sekä ratkaisut oppimisessa ja osallistumisessa. Teoksessa Viteli Jarmo & Östman Anneli (toim.), Tuovi 14 : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2016 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 22. Tampere. <Saatavilla WWW-muodossa: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100124/978-952-03-0307-5.pdf?sequence=1>

Mäkinen, M. (2016). Heikot perustaidot jarruttavat keski-ikäisten työllistymistä. Puheenvuoro. Talouselämä 18.8.2016
<Saatavilla WWW-muodossa: http://www.talouselama.fi/tebatti/puheenvuoro/heikot-perustaidot-jarruttavat-keski-ikaisten-tyollistymista-6574923>

Ahvenjärvi, H-R., Oksanen, T. & Sihvonen, M. (2016). Kokeilemalla kehittämistä – Puhti-osaprojekti sisältöjen ja projektikäytäntöjen kehittämisen äärellä. Teemaseminaariartikkeli. AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2016.

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). Tietoteknisten taitojen puutteet maahanmuuttajien kotoutumisen haasteena. Aikuiskasvatus 4/2016.

Mäkinen, M., Saikkonen, L., Muhonen, M. & Sihvonen, M. (2017). Päivittämättömät digitaidot jarruttavat ikääntyvien työuraa. Työelämän Tutkimus 2/2017

Konferenssi- ja seminaariesitykset:

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). Maahanmuuttajien digivalmiuksien haasteet sekä ratkaisut oppimisessa ja osallistumisessa. ITK-tutkijatapaaminen, Hämeenlinna 13.4.2016

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). TAITO-ohjelma ja aikuisten perustaidot. Osallisena Verkossa -seminaari 20.9.2016

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen. Kaupan alan työntekijöiden ICT-taitojen vahvistaminen -seminaari 2.11.2016

Sihvonen, M. (2017). Taito-ohjelman rahoitusta saaneet projektit ja yhteistyömahdollisuudet. NAO-MAO-seminaari, Vaasa 7.6.2017

Mäkinen, M., Saikkonen, L., Muhonen, M. & Sihvonen, M. (2017). Insufficient and outdated digital skills as an obstructive factor in the careers of the ageing. Poster presentation. WORK2017 – Work and Labour in the Digital Future. Turku. Finland. 18.08.2017