Tuotokset

Yleistajuiset esitykset, messut ja haastattelut (13)

 

Laajennetut abstraktit (1)

 • Mäkiniemi Jaana-Piia, Syvänen Antti, Syrjä Sannu, Heikkilä-Tammi Kirsi, Viteli Jarmo. How are educational use of ICT and teachers’ work well-being related? A systematic review. ITK. Hyväksytty julkaistavaksi.

 

Tieteelliset abstraktit ja niihin liittyvät esitykset (13)

 • Mäkiniemi Jaana-Piia. Teknologia opetuksessa – innostusta vai ärsytystä?. SOME-Time2016 14.05.2016. Tampere, Suomi. (Kutsuttu esitelmä)
 • ITK2016-tutkijatapaaminen  13.4.2016 (2 esitystä): “How are educational use of ICT and teachers’ work well-being related? A systematic review. “ ja “When an educational use of ICT is a source of technostress among Finnish teachers?”
 • Sosiaalipsykologian päivät 26.11.2016 abstrakti ja esitys ” Opettajan työn digitalisoitumisen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä” http://www.uta.fi/yky/sppaivat2016/tyoryhmat/tyo.html#Makiniemi
 • Nordic Working and Learning Conference 2016-konferenssissa “The digitalization of teaching as a question of professional identity and well-being” http://www.uta.fi/yky/NWLC2016/cfp/sessiondetails/session5.html
 • ITK2017-konferenssi 7.4.2017 “Koulujen digitalisoituminen – uhka vai mahdollisuus työhyvinvoinnille?”, 1h 15min teemaseminaari yhdessä hankkeen opettajien kanssa http://itk.fi/2017/ohjelma/teemaseminaari/243
 • ITK2017-tutkijatapaaminen 5.4.2017 (2 esitystä): “ Opettajien yhteistyö opetuksen digitalisoitumisen ja työhyvinvoinnin edistäjänä” ja “How teachers’ motives to use educational technology are associated to technostress?” http://itk.fi/2017/files/ITK_TUTKIJATAPAAMISEN_OHJELMApdf.pdf
 • Work2017-konferenssi (2 esitystä): ”What is the structure of the professional identity of teachers, and how it is associated with the educational use of ICT among Finnish teachers?” ja “The teacher-led development process as a tool to enhance the digitalization of teaching and work well-being: What do teachers want to develop, and why?” 17.8.2017 Turussa
 • EARLI2017-konferenssi: ”Teacher identity, beliefs and technology-related well-being” 2.9.2017 Tampereella
 • Työelämän tutkimuspäivät (2 esitystä): “Opettajan työn digitalisoituminen ja työhyvinvointi”  ja “Opettajat teknologiaan liittyvän työhyvinvoinnin kehittäjinä – itseohjautuvan kehittämistyön koetut hyödyt” Tampereella 2.-3.11.2017
 • Terveyspsykologian päivät: “Teknoimu – teknologian käyttö työhyvinvoinnin lähteenä – uusi käsite ja mittari” 1.11.2017 Helsingissä

 

Loppuraportti (1)

 • Mäkiniemi, J.-P., Ahola, S. Syvänen, A., Heikkilä-Tammi, K. & Viteli, J. (2017). Digitalisoituva koulu – hyvinvoivat opettajat? Miten edistää digitalisoitumista ja työhyvinvointia. TRIM Research Reports 25. (sähköisenä ja painettuna) http://tampub.uta.fi/

 

Tieteelliset artikkelit (2 kpl)