Tekijät

Tampereen yliopistoTRIM

Jarmo Viteli (jarmo.viteli(at)uta.fi) toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikön Tampere Research Centre for Information and media (TRIM) -tutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimusintressinään on ymmärtää paremmin digitaalisuuden mahdollisuuksia ja rajoitteita oppimisen ja opettamisen maailmassa, yhtenä viimeaikaisena työtehtävänä on ollut johtaa verkkopohjaisen OPEKA-työkalun kehittämistä, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa.

Antti Syvänen, (antti.syvanen(at)uta.fi) KM työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen Research on Information and Media (RIME) tutkimusryhmässä. Hän valmistelee väitöstyötään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikköön opettajakoulutettavien yhteisöllisen median tukemasta ammatillisen identiteetin kehittymisestä. Hän on tutkinut peruskoulun opettajien TVT:n käyttöä edistäviä ja estäviä tekijöitä (TEKES LeaD 2012-14) .

Tampereen yliopistoSynergos

Kirsi Tammi-Heikkilä, (kirsi.tammi-heikkila(at)uta.fi) KT toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin Työhyvinvoinnin tutkimusryhmässä. Tällä hetkellä hän mm. johtaa informaatioergonomian ja työhyvinvoinnin suhdetta tutkivaa Tuottavuutta, työhyvinvointia ja laadukasta asiakaskokemusta informaatioergonomialla -hankketta (Tekes USCO, 2015–2016).

Jaana-Piia Mäkiniemi, (jaana-piia.makiniemi(at)uta.fi) VTT, sosiaalipsykologi ja ammatillinen opettaja on Tampereen yliopiston Synergosin Työhyvinvoinnin tutkimusryhmän projektipäällikkö. Hän on tutkinut aiheeseen liittyen mm. läsnäolovalmennuksen työhyvinvointivaikutuksia (InnoPresence; Tekes, 2014–2015), miten esimiehestä voi kasvaa työhyvinvoinnin kehittäjä (Toimintatutkimus; KAKS, 2012–2015), ja miten työntekijät voivat hallita informaatiokuormitusta ja teknostressiä (Toimintatutkimus; Tekes 2015–2016).

Salla Ahola, (salla.ahola(at)uta.fi) VTT, sosiaalipsykologi  aloitti työskentelyn hankkeessa tutkijana keväällä 2017. Hän keskittyy erityisesti analysoimaan kehittämisryhmien työskentelyä sekä opettejien kokemaan teknoimua.

Sannu Syrjä, FM työskenteli syksyyn 2016 saakka tutkimusassistenttina Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin Työhyvinvoinnin tutkimusryhmässä.