OPENA tapasi someaktiiveja SomeTime2016:ssa

SomeTime2016 kokosi seitsemännen kerran sosiaalisen median aktiivikäyttäjät ja vaikuttajat verkostoitumaan ja ideoimaan Tampereelle. OPENA kiittää mahdollisuudesta osallistua tapahtumaan!

OPH on jo vuonna 2012 suositellut, että sosiaalista mediaa hyödynnetään luontevana osana oppimista. Käytännössä oppijoille tarjotaan tilaisuuksia käyttää eri palveluja ja sovelluksia, kuten blogeja, mikroblogeja, kuvien, videoiden ja linkkien ja muiden tuotosten jakopalveluja sekä yhteisö- ja ryhmätyöskentelyalustoja. Mitä kaikkea onkaan tapahtunut suosituksen jälkeen? Onko sittenkään tapahtunut tarpeeksi?

OPENA-tutkija Jaana-Piia esitteli SomeTimessa muutamia aikaisempia tutkimuksia liittyen opetusteknologian ja työhyvinvoinnin yhteyksiin sekä OPENA-hankkeen perusidean. Esitys on katsottavissa You Tubesta https://www.youtube.com/watch?v=3KZzl2RnaYo&feature=youtu.be  (alku kohdassa 1.10 ), kiitos someaktiivien.

SomeTime-osallistujia mietityttivät muun muassa seuraavat kysymykset:
Miten hankintoihin vaikuttaminen liittyy teknologian käyttöintoon ja hyvinvointiin?
Mennäänkö hankinnoissa ja ehkä opetuksessakin teknologia vai pedagogia edellä?
Voiko se, että ei saa käyttää opetusteknologiaa enempää opetuksessa olla myös työpahoinvoinnin lähde?

Pohtimisen ja tutkimisen arvoisia kysymyksiä. Pysytään yhteyksissä.

 

OPENA tien päällä

OPENA osallistui Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) -tapahtumaan 13.-15.4.2016 Hämeenlinnan Aulangolla. Valmistelimme keskiviikon tutkijatapaamiseen kaksi OPENA-aiheista esitystä, joista projektipäällikkö Jaana-Piian Mäkiniemen esittämä How are educational use of ICT and teachers’ work well-being related? A systematic review palkittiin Korkeatasoinen ja innovatiivinen tutkimus 2016 -kunniamaininnalla. Kyseinen esitys perustuu parhaillaan työn alla olevaan kirjallisuuskatsaukseen opetustyön digitalisoitumisen yhteyksistä niin työhyvinvointiin kuin mahdolliseen pahoinvointiinkin.

kassi.indd
ITK 2016, oppia yksin ja yhdessä. Kuva: http://www.itk.fi/2016/.

Tutkija Antti Syväsen esittämä When an educational use of ICT in teaching is a source of technostress among Finnish teachers? esitteli OPEKA-kyselyn perusteella tekijöitä, jotka ovat yhteydessä opettajien kokemaan teknostressiin. Kaiken kaikkiaan OPENA on herättänyt mukavasti kiinnostusta, ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

Toukokuussa jalkaudumme OPENA-yhteistyökouluihin. Matka suuntautuu Forssaan, Lempäälään, Lopelle ja Sastamalaan.  Suunnittelemme seuraavaa tutkimusvaihetta eli kysymme, miten koulujen toimintaa voidaan kehittää tutkimusavusteisesti niin, että digitalisoituminen tapahtuu ammatti-identiteettiä tai työhyvinvointia uhkaamatta. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se selviää myöhemmin.

Digiloikka – koulujen digitalisaation eteneminen

OAJ on selvittänyt kaikilla kouluasteilla tarvittavan digiloikan nykytilaa ja koonnut keinoja sen edistämiseen. Huomiona on ollut, että jopa kolmannes peruskoulun oppilaista käyttää TVT-välineitä kuukausittain tai harvemmin.

digiloiks_Graafi1-nettiin-lev-620px

Kiintoisaa ei ole pelkästään minkälaisesta loikasta on kyse, vaan myöskin minkälaisten esteiden yli ollaan loikkaamassa ja miten prosessi näkyy opettajien työhyvinvoinnissa. Ensisijaisena esteinä on nyt nähty opetusvälineistön vajavaisuus, mutta myöskin opettajien osaamisen ja täydennyskoulutuksen puutteet on nähty merkittävinä.

Toimintamalleja opetuksen digitalisaation vauhdittamiseksi on kehitelty, joilla opettajien osaamista ja digitaalisten opetusvälineiden käyttöastetta voitaisiin nostaa.  Aihetta on käsitelty hiljattain myös A-Studiossa. Esimerkiksi opettajien välistä vertaismentorointi-mallia on viime aikoina alettu hyödyntää monella paikkakunnalla. Juuri opettajajien osaamista on pidetty tärkeänä, vaikka opettajan auktoriteetista luopumista väläytelläänkin oppilaiden tullessa yhä kyvykkäämmiksi välineiden hyödyntäjiksi. Samaten oppilaiden omien laitteiden hyödyntämistä opetuksessa on alettu suositella, vaikka se voi ajaa oppilaat eriarvoiseen asemaan. Kumpikaan edellä mainituista ehdotuksista ei istu ainakaan perusopetuksen opettajien ajattelutapoihin – digistressin lähteitä voi siis olla huonojen välineiden tai osaamisen puutteiden ohella muitakin.

 

OPENA-hanke alkaa

Viimevuosina voimakkaasti kasvanut eri alojen digitalisoituminen näkyy myös koulujen uuden Opetussuunnitelman mukaisena tarpeena kehittää opetuksen TVT-käyttöä. Tampereen yliopiston TRIM ja SYNERGOS-tutkimuskeskusten 1.2.2016-30.9.2017 yhteishanke `OPENA digitalisoituvassa koulussa – teknostressiä vai didaktista kukoistusta?` pyrkimyksenä on tuottaa tietoa työhyvinvoinnin, ammatti-identiteetin ja TVT:n opetuskäytön (digitalisaation) yhteyksistä.

Tähän blogiin keräämme ajankohtaisia aihepiirin-havaintoja eri medioista ja tiedotamme hankkeen etenemisestä. Erillisillä sivuilla Kuvaus on tietoa hankkeen sisällöstä,  Tekijät on tietoa hankkeen tutkijoista, Yhteistyökoulut on tietoa hankkeessa mukana olevista kouluista ja Tuotokset on tietoa hankkeen aikana pidetyistä työpajoista, esityksistä ja tuotetuista julkaisuista.