OPENA-hanke alkaa

Viimevuosina voimakkaasti kasvanut eri alojen digitalisoituminen näkyy myös koulujen uuden Opetussuunnitelman mukaisena tarpeena kehittää opetuksen TVT-käyttöä. Tampereen yliopiston TRIM ja SYNERGOS-tutkimuskeskusten 1.2.2016-30.9.2017 yhteishanke `OPENA digitalisoituvassa koulussa – teknostressiä vai didaktista kukoistusta?` pyrkimyksenä on tuottaa tietoa työhyvinvoinnin, ammatti-identiteetin ja TVT:n opetuskäytön (digitalisaation) yhteyksistä.

Tähän blogiin keräämme ajankohtaisia aihepiirin-havaintoja eri medioista ja tiedotamme hankkeen etenemisestä. Erillisillä sivuilla Kuvaus on tietoa hankkeen sisällöstä,  Tekijät on tietoa hankkeen tutkijoista, Yhteistyökoulut on tietoa hankkeessa mukana olevista kouluista ja Tuotokset on tietoa hankkeen aikana pidetyistä työpajoista, esityksistä ja tuotetuista julkaisuista.