Publications

Pre-Know-Id works

 1. Heinström, J. (2010). From fear to flow. Personality and information interaction. Oxford: Chandos.
 2. Hongisto, H. & Sormunen, E. 2010. The challenges of the first research paper – observing students and the teacher in the secondary school classroom. In: A. Lloyd & S. Talja (Eds.) Practising Information Literacy: Bringing Theories of Learning, Practice and Information Literacy Together. Wagga Wagga: Centre for Information Studies, pp. 95-120. https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2010/05/Hongisto_Sormunen_PIL2010.pdf
 3. Sormunen, E. & Poikela, E. (toim.) 2008. Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen. [Information, Information Literacy and Learning] Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-7333-3
 4. Tanni, M. & Sormunen, E. 2008. A critical review of research on information behavior in assigned learning tasks. Journal of Documentation, 64(6), 893-914.
 5. Tanni, M., Sormunen, E. & Syvänen, A. 2008. Prospective history teachers’ information behaviour in lesson planning. Information Research, 13(4) paper 374.  http://InformationR.net/ir/13-4/paper374.html

Know-Id publications

 1. Sormunen, E. & Lehtiö, L. 2011. Authoring Wikipedia articles as an information literacy assignment – copy-pasting or expressing new understanding in one’s own words? Information Research, 16(4) paper 503. [Available at http://InformationR.net/ir/16-4/paper503.html].
 2. Sormunen, E., Lehtiö, L. & Heinström, J. (2011). Writing for Wikipedia as a learning task in the school’s information literacy instruction. In: Huvila, I., Holmberg, K. & Kronqvist-Berg, M. (2011). Proceedings of the International Conference of Information Science and Social Media (ISSOME). Åbo: Åbo Akademi University. App. III, p. 241-248.   [Available at http://issuu.com/informationsvetenskap/docs/issome2011?e=3776518/2711388]
 3. Sormunen, E., Eriksson, H. & Kurkipää, T. (2012). Wikipedia and wikis as forums of information literacy instruction in schools. In: R. Gwyer, R. Stubbings & G. Walton (Eds.), The Road to Information Literacy: Librarians as Facilitators of Learning. IFLA Publications 157. Berlin: De Gruyter Saur. pp. 310-327. (IFLA 2012 Congress Satellite Meeting, Tampere, 8 – 10 August 2012.) [Available at https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2012/05/Sormunen_Eriksson_Tuulipää_final.pdf]
 4. Sormunen, E., Heinström, J., Romu, L. & Turunen, R. (2012). A method for the analysis of information use in source-based writing. In: Proceedings of the ISIC 2012: the information behaviour conference, Tokyo, 4-7 September 2012. -> Sormunen, E., Heinström, J., Romu, L. & Turunen, R. (2012). ”A method for the analysis of information use in source-based writing.” Information Research, 17(4), paper 535. [Available at http://InformationR.net/ir/17-4/paper535.html]
 5. Heinström, J. & Eero Sormunen, E. (2012). Gymnasieelevers informationsanvändning i källbaserade uppsatser. Informaatiotutkimus 31(3), 3 s. [Available at http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/7094/5628] Laajennettu tiivistelmä.
 6. Sormunen, E., Tanni, M. & Heinström, J. (2012). Yhdessä tekeminen ja työn jakaminen lukiolaisten ryhmäoppimistehtävissä. Informaatiotutkimus 31(3), 3 s. [Available at http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/7116/5650 ] Laajennettu tiivistelmä.
 7. Heinström, J. & Sormunen, E. (2012). Students’ Group Work Attitudes and Experiences in Collaborative Wiki Writing. In: G. Widén & K. Holmberg (ed.), Social Information Research (Library and Information Science, Volume 5), Emerald Group Publishing Limited, pp. 75-100. [Available at 10.1108/S1876-0562(2012)0000005006 (Permanent URL)].
 8. Tanni, M. (2012). Opettajaharjoittelijoiden tiedonhankinta ja käsitykset informaatiolukutaidon opettamisesta. Informaatiotutkimus, 31(3). [Available at http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/7117/5651]
 9. Bergroth-Koskinen, U.-M., & Seppälä, R. (2012). Teacher-researchers Exploring Design-based Research to Develop Learning Designs in Higher Education Language Teaching. Apples: Journal of Applied Language Studies, 6 (2), 95-112.
 10. Heinström, J. & Sormunen, E. (2013). Students’ personal ways to work and learn within a collaborative Wikipedia writing assignment. In: I. Huvila (Ed.), Proceedings of the Second Association for Information Science and Technology ASIS&T European Workshop 2013. Turku, Åbo Akademi, p. 19-32.
 11. Heinström, J. & Sormunen, E. (2013). How do students’ social identities and study approaches play out in collaborative source-based writing assignments? In S. Kurbanoğlu, E. Grassian, D. Mizrachi, R. Catts, & S. Špiranec (Eds.), Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. Communications in Computer and Information Science, Vol. 397, pp. 499–506. Cham, Heidelberg: Springer. (European Conference on Information Literacy (ECIL), Nov 22-25, 2013 in Istanbul, Turkey.) [Available at: https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2013/05/Heinstrom_ECIL_2013.pdf]
 12. Sormunen, E., Alamettälä, T. & Heinström, J. (2013). The Teacher’s Role as Facilitator of Collaborative Learning in Information Literacy Assignments. In S. Kurbanoğlu, E. Grassian, D. Mizrachi, R. Catts, & S. Špiranec (Eds.), Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. Communications in Computer and Information Science, Vol. 397, pp. 499–506. Cham, Heidelberg: Springer. (European Conference on Information Literacy (ECIL), Nov 22-25, 2013 in Istanbul, Turkey.) [Available at: https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2013/05/SormunenECIL2013.pdf]
 13. Sormunen, E., Tanni, M. & Heinström, J. (2013). Students’ engagement in collaborative knowledge construction in group assignments for information literacy. Information Research 18(3), paper C40. (Supplement: Proceedings of the Eighth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark, 19-22 August, 2013). [Available at: http://informationr.net/ir/18-3/colis/paperC40.html]
 14. Mikkonen, T. (2013). New Information Environments and the Changing
  Epistemologies. In: Jan Herrington, Alec Couros & Valerie Irvine (Eds.),
  Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia
  and Telecommunications. Chesapeake: AACE. 1598-1602.
 15. Ropo, E. & Huttunen, M. (toim.) 2013. Puheenvuoroija narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere University Press.
 16. Huttunen (nyk. Kinossalo), M. 2013. Narratiiviset identiteettiprosessit lapsuudesta nuoruuteen. Ym. teoksessa.
 17. Tanni, M. 2013. Teacher trainees’ information seeking behaviour and their conceptions of information literacy instruction. Doctoral dissertation (article-based). Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1329. Tampere: Tampere University Press.
 18. Sormunen, E., Tanni, M., Alamettälä, T. & Heinström, J. (2014). Students’ group work strategies in source-based writing assignments. Journal of the Association for Information Science and Technology 65(6), 1217-1231. [Also available at: https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2013/05/Sormunen_etal_Jasist_ preCopy1.pdf]
 19. Sormunen, E., Heinström, J. & Alamettälä, T. (2014). Informaatiolukutaitoon harjaantuminen ryhmäkirjoitustehtävissä – opettajan haasteet. Kielikukko 2/2014, s. 8-13.
 20. Sormunen, E. & Alamettälä, T. (2014). Guiding Students in Collaborative Writing of Wikipedia Articles – How to Get Beyond the Black Box Practice in Information Literacy Instruction. In: Proceedings of EdMedia 2014 – World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and TelecommunicationsVol. 2014, No. 1 (Jun 23, 2014) pp. 2122–2130. Chesapeake, AACE (Received the EdMedia Outstanding Paper Award).
 21. Heinström, J., Sormunen, E. & Kaunisto-Laine, S. (2014). Spanning information behaviour across the stages of a learning task – where do personality and approach to studying matter? Journal of Documentation Vol. 70 Iss 6 pp. 1076 – 1097.
 22. Ropo, E., Sormunen, E. & Heinström, J. (2015). Identiteetistä informaatiolukutaitoon: tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. [From Identity to Information Literacy: towards an independent collaborative learner.] Tampere: Tampere University Press. 335 pages. Electronic publication: http://tampub.uta.fi/handle/10024/98066
 23. Heinström, J. & Sormunen, E. (2016). Students collaborative inquiry – Relation to approaches to studying and instructional intervention. Journal of Information Science, ().

Know -Id Master’s thesis works

 1. Huttunen, M. & Pynninen, S. 2010. Lasten narratiivisen identiteetin kehittäminen peruskouluopetuksessa. Etnografisena tapaustutkimuksena toteutettu Minä maailmassa -identiteettiprojekti. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. (Produktiivinen) pro gradu.
 2. Lehtiö, L. 2011. Wikipedia-artikkelien kirjoittaminen ryhmäoppimistehtävänä: Tapaustutkimus lukiolaisten informaatiolukutaidon opetuskokeilusta. Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media. Pro gradu-tutkielma.
 3. Sassila, L. 2011. Elämän episodit: oppilaat päiväkirjasarjakuvaa tekemässä. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu.
 4. Hiltunen, S. & Perälä, P. 2012. Olen muutakin kuin koululainen –  narratiivisen identiteetin ja sosiaalisten taitojen tukeminen peruskouluopetuksessa. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. (Produktiivinen) pro gradu.
 5. Virkamäki, H. 2012.  ”Matkalla oleminen viehättää minua, mutta tällä hetkellä tunnen olevani kotonani.” Narratiivinen tutkimus opettajien ohjautumisesta montessoriluokkien opettajiksi ja narratiivisen identiteetin rakentumisesta. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu.
 6. Kaunisto-Laine, S. 2012. Informaatiolukutaitokyselyn validointi. Lukiolaisten informaatiolukutaidon käytäntöjä ja käsityksiä mittaavan kyselyn luotettavuus ja lukiolaisten informaatiolukutaito-orientaatiot. Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö / Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media. Pro gradu.
 7. Ollgren, S., M. & Stenberg, H. 2012. Matemaattinen identiteetti ja sen tukeminen kouluopetuksessa. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu.
 8. Rosenberg. M. 2012. Postmoderni kuluttajuus narratiivisen identiteetin kontekstina. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikö. Pro gradu.
 9. Vanhanen-Rauhala, H. 2013. Tapaustutkimus lukiolaisten kokemista tiedonhankintavaiheiden haasteista ja niistä selviytymisestä tutkivan oppimisen prosessissa. Turun yliopisto, Kasvatustiede, Pro gradu.
 10. Alamettälä, T. 2014. Informaatiolukutaidon opetus lukiossa: ohjatun tutkimisen elementit informaatiolukutaidon opetuksessa. Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö / Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media. Pro gradu.