Presentations

Sub-project 1

 1. Ropo, E. 2009. Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma. Perusopetus 2020 – tulevaisuuden tutkimuksen ja opettajankoulutuksen näkökulmia.
 2. Ropo, E. 2009 Identiteetti, oppiminen ja narratiivinen opetus.  Toplake -hanke. Tampere.
 3. Ropo, E. 2010.  Koulu ja identiteetin rakentuminen. Kansalliset peruskoulupäivät – uudistuva perusopetus. Helsinki.
 4. Huttunen, M. 2010. Projektin yhteistyökoulun ja Tampereen Nuorisopalvelujen suunnittelupäivä Varalan urheiluopistolla; narratiivisen opetuksen ja Minä maailmassa -identiteettiprojektin esittely. Mukana myös Tampereen kaupungin perusopetuksen hallinnon projektikoordinaattori.
 5. Ropo, E. Tampereen yliopiston kasvatustieteen tutkimuspäivät, osaprojekti 1. esittely. 10.5.2010.
 6. Ropo, E. 2010. Identiteetti. Anjala, tohtoriseminaari.
 7. Huttunen, M. Workshop Suomi – Kanada –yhteistyö; kanadalaisten vierailu Tampereella; tutkimuksen kuvaus. 19.-20.7.2010. Nuorisotutkimusseura, Tampereen yliopiston Sosiaalityön tutkimuksen laitos ja Department of Sociology at the University of Western Ontario, Kanada.
 8. Syvänen, A., Beale, R. & Ropo, E. 2010. Reflective Learning with Mobile Blogging Enabled Personal Digital Portfolios. Nordic Symposium on Technology-Enhanced learning (TEL), NORDITEL 2010.
 9. Narratiivinen opetus –esiseminaari Kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä 24.11.2010.
 10. Huttunen, M. 2010. Minä maailmassa -identiteettiprojekti; narratiivinen opetus identiteetin kehityksen tukena. Narratiivinen opetus -esiseminaari, Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi.
 11. Ropo, E. 2010. Narratiivinen opetus -esiseminaarin aloituspuheenvuoro. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi
 12. Mäki-Kulmala, H. 2010. Propositionaalisen tiedonkäsityksen kritiikkiä (Vasitenkin Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofian valossa) eli kohti narratiivista ja traditiosinonnaista tieto- ja oppimiskäsitystä. Narratiivinen opetus -esiseminaari. Kasvatusteieteen päivät. Rovaniemi.
 13. Huttunen, M. PBS (Positive Behaviour Support) Europe. Comenius Multilateral Life Long Learning Programme, Kick-off Meeting. 9.-12.11.2010. VU University Amsterdam.
 14. Ropo, E. 2011. Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Turvallinen vai haavoittuva – kohti turvallista oppilaistosta. OPTUKEn Oppilaitosten tutrvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämisverkoston symposium. Hämeenlinna.
 15. Huttunen, M. 2011. Oppilaiden narratiivisen identiteetin kehittäminen peruskouluopetuksessa. Teemaseminaarissa Lapsen ja nuoren mielenterveys ja koulu.
 16. Ropo, E. & Huttunen, M. 2011. Developing children’s narrative identity in pirmary school: Narrative teaching to enhance identity formation. Teaching narrative and teaching through narrative conference. 26. – 28.5.2011. Tampereen yliopisto, Taideaineiden laitos.
 17. Huttunen, M. 2011. Oppiminen(ko) – yksi identiteetin rakentumisen ilmiöistä? Näkökulmia narratiivista identiteettiä tukevaan opetukseen. Otavan Opisto. Kesäkuun paja.  Ilmiöpohjainen oppiminen: teoriaa sekä kokemuksia kentältä.
 18. Ropo, E. 2011. Oppiminen, opetus ja identiteetti koulun kontekstissa.  Koulutus Pirkanmaan opoille osana Stoponetti -hanketta.
 19. Huttunen, M. 2011. Tulevaisuudenkuvan rakentuminen osaksi oppilaan elämäntarinaa. Näkökulmia narratiivisen identiteetin rakentamiseen oppilaanohjauksessa. Koulutus Pirkanmaan opoille osana Stoponetti -hanketta.
 20. Nikander, E. 2011. Constructing world citizenship in the youth narratives –  a preliminary case study. Basel 13.9.2011.
 21. Huttunen, M. 2011. Yhdeksäluokkalaisen elämäntarinan ajankohtaisia elementtejä. Kertonetin VIII konferenssin, Kertomus teoriassa – kertomus käytännössä, kasvatuksen ja opetuksen kertomuksia työryhmässä.
 22. Ropo, E. 2011. Narratiivit ja identiteetti.
 23. Huttunen, M. Narratiivisia näkökulmia opetukseen. Kerronnallisuudella kohti oman elämäntarinan rakentumista. Tarinatyöpaja Tampereen Vapriikissa. 14.10.2011. Tapahtuman järjestävät: TAITE-yksikkö, Museokeskus Vapriikki ja Pirkanmaan maakuntamuseo yhteistyössä Stanley Mills -museon ja English Daycare Sunshine -päiväkodin kanssa.
 24. Ropo, E. & Syrjälä, E. 2011. Teemaryhmä: Narratiivisen lähestymistavat tutkimuksessa, opetuksessa ja opettajankoulutuksessa. Kasvatustieteen päivät. Joensuu, Itä-Suomen yliopisto.
 25. Mäki-Kulmala, H. 2011. Retoriikka ja identifikaatio. Teemaryhmässä ks. yllä (24.).
 26. Huttunen, M. Oppilaanohjausta narratiivisena identiteettiprosessina yhdeksäsluokkalaisilla – tulevaisuudenkuvan hahmottuminen osaksi oppilaan elämäntarinaa. Teemaryhmässä ks. yllä (24.).
 27. Sassila, L. 2011. Elämän episodit: oppilaat päiväkirjasarjakuvaa tekemässä. Teemaryhmässä ks. yllä (24.)
 28. Huttunen, M. Posteri: Narratiivisen identitettin kehittyminen perusopetuksessa: narratiivinen opetus identiteetin tukena. Posterinäyttely, kasvatustieteen päivät, Joensuu. Itä-Suomen yliopisto.
 29. Huttunen, M. 2012. Narrative teaching – methods to enhance identity formation. EuroPBS midterm conference. Portugal.
 30. Huttunen, M. 2012. Pedagogiaa (elämän)tarinallisesta näkökulmasta. Otavan opiston helmikuun 2012 paja. (nettiesitys).

Sub-project 2

 1. Osaprojektia 2 esittely Tay:n kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuspäivässä 10.5.2010: Kasvtiet_tdk_20100510_Sormunen
 2. Sormunen, E., Lehtiö, L. & Hongisto, H. Collective authoring of Wikipedia articles as a learning task in embedded information literacy instruction.  Position paper for COLIS/Information Literacy Research Seminar 2010. London, June 23, 2010. https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2010/05/SormunenLehtioHongisto.pdf
 3. Sormunen, E., Lehtiö, L. & Hongisto, H. Focus on critical evaluation and use of information – collaborative authoring of Wikipedia articles as a learning assignment. Presentation in 2nd Baltic Sea Conference / 15th Nordic Reading Conference ”Literacy Skills – for Learning”, August 11th–13th, 2010 in Turku, Finland. https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2010/08/Sormunen_Lehtio_Hongisto_WikiLearningTask1.pdf
 4. Sormunen, E., Lehtiö, L. & Hongisto, H. Collective authoring of Wikipedia articles in schools. Power & Knowledge 2010 Conference, Sept 6th-9th, 2010, Tampere, Finland. https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2010/09/WikiLearningTaskIN-PowerKnowledgeConf.pdf
 5. Vadén, T. & Suoranta, J. Wikistemology – notes on the epistemology of wikipedified information. Power & Knowledge 2010 Conference, Sept 6th-9th, 2010, Tampere, Finland. http://dl.dropbox.com/u/2109396/Wikistemology_power-knowledge.pdf
 6. Lehtiö, L., Sormunen, E. & Hongisto, H. Wikipedia-artikkelin kirjoittaminen ryhmätyönä -Informaatiolukutaidon opiskelu integroituna oppimistehtävään. Informaatiotutkimuksen päivät, 21.-22.10.2010, Tampere. https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2010/11/Informaatiotutkimuspäivät-LehtioSormunenHongisto.pdf
 7. Lehtiö, L. Wikipedia-artikkelin kirjoittaminen ryhmätyönä: Wikipedia oppimistehtävän osana. Tampereen eOppimisen klusterin tilaisuus: Tietoyhteiskunnan ja osallistumistalouden asettamat haasteet ja mahdollisuudet opetuksessa ja työelämässä. 19.11.2010. Tampere. https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2010/11/eOppiminen19.11Lehtio.pdf
 8. Sormunen, E. Lukiolaisten informaatiokäytännöt – tietoa Wikipediasta ja Wikipediaan. Tiedonhaun murros ja lumo -seminaari 9.12.2010, Seudullinen koulutusryhmä Sedu, Korso, Vantaa. https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2010/12/Tiedonhaun-murros-ja-lumo-09122010.pdf
 9. Sormunen, E. Authoring Wikipedia articles as an information literacy assignment. Lunch talk at Rutgers University, School of Communication, Information and Library Science 12.4.2011 New Brunswick, NJ, USA.  https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2011/04/IL_Wikipedia_Rutgers_Apr18_2011Final.pdf
 10. Lehtiö, L. Collective authoring of Wikipedia articles as a learning assignment in upper secondary school. ITK: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. Tutkijatapaaminen. 6.4.2011. Hämeenlinna.  https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2011/07/ITK-esitys_-Lehtio.pdf
 11. Sormunen, E. & Lehtiö, L. Wikipedia articles as a genre for authentic learning-by-writing assignments.  Information: Interactions and Impact i3 conference.  Aberdeen June 20-23 2011. https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2011/07/i3-conference_sormunen_lehtio.pdf
 12. Sormunen, E., Lehtiö, L. & Heinström, J. Writing for Wikipedia as a learning task in the school’s information literacy instruction. Paper presented at ISSOME 2011 – Information Science and Social Media – International Conference August 24-26, Åbo/Turku, Finland. Extended abstract: https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2011/08/ISSOME-abstract-Writing-for-Wikipedia-as-a-learning-task-in-the-school.pdf; Slides: https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2011/08/ISSOME_Aug24_2011.pdf
 13. Sormunen, E. & Eriksson, H., Wikipediaan kirjoittaminen oppimistehtävänä – toimiiko? ITK Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 20.4.2012 Hämeenlinnassa. Tiivistelmä: http://www.itk.fi/2012/ohjelma/foorumi/42; Esityskalvot: https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2012/04/ITK2012.pdf
 14. Sormunen, E., Eriksson, H. & Kurkipää, T. (2012). Wikipedia and wikis as forums of information literacy instruction in schools. The Road to Information Literacy, IFLA Congress Satellite Meeting, Tampere, 8-10 August, 2012. Slides: https://www12.uta.fi/blogs/know-id/files/2012/08/SormunenEriksson2.ppsx
 15. Eero Sormunen, Mikko Tanni & Jannica Heinström (2012): Yhdessä tekeminen ja työn jakaminen lukiolaisten ryhmäoppimistehtävissä. Informaatiotutkimuksen päivät, Turku, 1.11.2012. Kalvot [in English]: https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2012/10/IPaivat_1_Nov_2012.pdf
 16. Eero Sormunen, Jannica Heinström, Carita Kiili ja Terhi Davis (2013): Nettitekstiä ryhmätyönä: rakennetaanko tietoa yhdessä vai erikseen? ITK-teemaseminaari, Hämeenlinna 12.4.2013. Kalvot: http://www.itk.fi/2013/attachments/117/Nettiteksti%C3%A4%20ryhm%C3%A4tyona_ITK2013.pdf
 17. Jannica Heinström & Eero Sormunen (2013), Students’ personal ways to work and learn within a collaborative Wikipedia writing assignment. ASIS&T European Workshop 2013, Turku, Finland, June 5-6, 2013. Slides: https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2013/06/AEW-workshop-2013.pdf
 18. Jannica Heinström (2014). Gymnasiestuderandes upplevelser under processen att skapa en gemensam wiki-text. DiDiDi Seminarium, Vasa övningsskola 19.11.2014. Slides: https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2014/12/DiDiDi-f%C3%B6redrag-19.11.2014.pdf
 19. Jannica Heinström & Eero Sormunen (2015), Students’ collaborative inquiry – relation to approaches to studying and instructional intervention. Information: interactions and impact (i3) conference, 24.6.2015. Slides: https://blogs.sis.uta.fi/know-id/files/2015/08/i3-presentation.pdf